Examens

Wanneer je iets kunt of weet, wil je dat natuurlijk bevestigd hebben. Misschien niet zo zeer voor je zelf, maar wel wanneer je verder wilt studeren of om toe te voegen op je cv. Voor al onze cursussen geldt dat je deze kunt afsluiten met een examen. Dit examen moet uiteraard wel erkend zijn door de branche. De examens die via dit platform worden aangeboden zijn ontwikkeld door SDEN. Dit examenbureau is onafhankelijk en organiseert en ontwikkeld examens voor wijn, gedistilleerd en bier.

Under construction Cocktails
Under construction Koffie

Vragen over SDEN examens?

Examens ontwikkelen is een vak apart, het dient te gebeuren door een onafhankelijke partij om zo de kwaliteit en waarde van de diploma’s te waarborgen. Stichting Wijn Onderwijs Nederland heeft in 2016 SDEN opgericht en gevraagd om deze taak op zich te nemen. SWON heeft vervolgens nieuwe toets- en eindtermen vastgelegd per examenniveau

en de cesuur bepaald. De SDEN zorgt per productgroep en niveau voor ontwikkeling van branche-erkende examens en ziet toe op de wijze van examinering en registratie. Vanaf 1 januari 2016 worden alleen nog diploma’s met het SDEN-keurmerk erkend.

Registratie en certificering van de examens

De grootste verandering in het nieuwe systeem is dat opleiding en examinering nu strikt gescheiden zijn. Zo hoort dat ook. Daarnaast zijn er veranderingen doorgevoerd in met name de wijze van registratie en certificering van de examens. Een scheiding van normeringen, opleidingen

en examens is bovendien noodzakelijk voor een officieel erkend diplomeringssysteem. De ontwikkeling van het wijnonderwijs in Nederland vraagt om een dergelijke professionalisering en verbetering van de gehele organisatie. Cito controleert het examenproces van SDEN.

Meer info over SDEN SDEN brochure