PRIVACYVERKLARING - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

STICHTING PLATFORM DRANKEN kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van producten en/of diensten van STICHTING PLATFORM DRANKEN en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STICHTING PLATFORM DRANKEN verstrekt. Door gebruik te maken van deze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking hiervan. STICHTING PLATFORM DRANKEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

STICHTING PLATFORM DRANKEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen over leveringen van producten en/of diensten of als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om u te informeren over te leveren producten en/of diensten. Daarnaast kan STICHTING PLATFORM DRANKEN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

STICHTING PLATFORM DRANKEN bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. STICHTING PLATFORM DRANKEN hanteert wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

STICHTING PLATFORM DRANKEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of om te zorgdragen voor de levering van de door u bestelde product(en) of dienst(en), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. STICHTING PLATFORM DRANKEN heeft met enkele partijen een verwerkersovereenkomst:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingplatformdranken.nl. STICHTING PLATFORM DRANKEN zal zo snel mogelijk, maar binnen tien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Google Analytics

STICHTING PLATFORM DRANKEN maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website(s) wordt gebruikt en hoe effectief Onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt STICHTING PLATFORM DRANKEN bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.
Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als STICHTING PLATFORM DRANKEN bovengenoemde niet naleeft.

Beveiliging

STICHTING PLATFORM DRANKEN neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van STICHTING PLATFORM DRANKEN maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@stichtingplatformdranken.nl.

Wijzigingen in dit Privacyverklaring

Indien STICHTING PLATFORM DRANKEN mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. STICHTING PLATFORM DRANKEN heeft als functionaris gegevensbescherming een medewerker aangewezen. Zij is te bereiken via info@stichtingplatformdranken.nl.